Vi är experter på kapning av betongpålar

De flesta större betongbyggnader är byggda på pelare, där varje pelare först måste slås ner till det djup som ger bästa hållbarhet och stabilitet. När betongpålarna är nedslagna till rätt djup ska de kapas till den höjd som är bäst lämpad för byggnadens grund, som ska placeras ovanpå pålarna.

Med hjälp av vår pålkapningsmaskin kapar vi snabbt, effektivt och med hög precision. Pålkapningen ger ett rakt snitt precis på rätt nivå för den ovanpåliggande konstruktionen. Vid mindre jobb kapar vi istället för hand – därför är inget projekt för litet eller för stort för oss.


Pålkapning Stockholm, Malmö, Göteborg, hela Sverige

Vi erbjuder

  • effektiv och säker kapning anpassad för byggnadskonstruktionen
  • kapning betongpålar av SP1, SP2, SP3 och andra
  • vi behöver inte el eller vatten, vi har allt
  • unik anpassad pålkapningsmaskin för ett effektivt, säkert och miljöanpassat arbete
  • bortforsling och hantering av borttagna påldelar
  • vi kan kapning av betongpålar upp till 350 stycken per dag
  • kapning av betongpålar på svåråtkomliga platser, t.ex. från pråmar på vattnet